detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

KONCERTY

Pripravujeme pesničkové vystúpenia:

  

  • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - evanjelická škola - 24. apríl 2019
  • SENEC - 8. máj 2019
  • BÁNOVCE nad BEBRAVOU - 18. máj 2019
  • Rim.kat. farnosť stará Sásová, Banská Bystrica - 8. jún 2019
  • PREŠOV - Evanjelická spojená škola - 23. jún 2019