detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

KONCERTY

Pripravujeme pesničkové vystúpenia:

  

  • PÁRNICA - 15. júl 2018
  • NÁMESTOVO - VERÍM PANE - kresťanský festival - 21. júl 2018
  • MARHAŇ - 9. september 2018
  • VLACHOVO