detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

KONCERTY

Pripravujeme pesničkové vystúpenia:

  

Adventné koncerty

  • TRNAVA - 1. december 2018
  • OSTRAVA - 8. december 2018
  • UHORSKÉ - 15. december 2018
  • OSTRÁ LÚKA - 16. december 2018