detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

KONCERTY

Pripravujeme pesničkové vystúpenia:

  

  • Ekumenické modlitebné stretnutie - BADÍN, rim. kat. kostol - 20. január 2019
  • PREŠOV - Evanjelická spojená škola - jún 2019
  • Rim.kat. farnosť stará Sásová, Banská Bystrica - 8. jún 2019
  • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - evanjelická škola