detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

KONCERTY

Spievame, hráme, koncertíkujeme, tam, kde nás pozvú, kde nám dôverujú a kde vedia, že táto forma zvesti o Bohu môže priniesť ovocie, úžitok, radosť. Tak sme už boli aj tam, aj tam a ešte kdekade pôjdeme...:))...a tešíme sa, že môžeme takto slúžiť Bohu na slávu...

pripravujeme !!

  •  

V prípade záumu o náš koncert nás prosím neváhajte

kontaktovať mailom: alebo telefonicky: 

dovala.roman@gmail.com

alebo telefonicky:

0905 757 672

Hudba je Boží dar, ale Pán Boh svet urobil naozaj zaujímavý aj po iných stránkach.

Preto súčasťou našich koncertíkov môže byť aj 

2018

2019