detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Párnica

Božia mapa nás tentoraz doviedla do Párnice, malebnej dedinky na Orave, neďaleko Dolného Kubína. Strávili sme požehnaný čas s domácimi na ich zborovm dni a poslúžili sme im koncertom, našimi pesničkami z projektu Podľa Božej mapy.