detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

KONCERTY

Kalište, 15.8.2015

Stretnutie generácií
Ekumenická pobožnosť s pesničkovým programom našich detí - Kristínky, Lucky a Kláriky