detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Lučenec, 5.1.2016

Dostali sme milé pozvanie od duchovných pastierov v CZ ECAV Lučenec. S radosťou sme pozvanie prijali a dohodli sme termín, podvečer 5.1. 2016. Deň D sa blížil a my sme bojovali s teplotami, so zachrípnutým hlasom a podobne. Ale koncertík nemôžeme zrušiť. A chvala Bohu, dali sme sa na to a zvládli sme to. Brat farár Ľudo Hroboň nás prívetivo privítal pred na moje prekvapenie početnou skupinou dietok, rodičov, starých rodičov, bratov a sestier. Aparatúra fungovala dobre  a tak sme mohli hrať a spievať ako sme vládali, teda v rámci možností. 
Začali sme ako vždy pesničkou Úsmev a potom už nasledovali všetky známe i menej známe, naše malé kresťanské detsko-dospelácke hitíky z našej produkcie, projektu PBM, Stratená ovečka, Jonáš, 6 zázračných dní.
A keďže sa blížil sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, teda malé Vianoce, pridali sme aj pár vianočných, hlavne sme nemohli zabudnúť na trojkráľovskú Mudrci od východu. Záver koncertu, ktorý bol premiešaný, trošku slovom, trošku potleskom, patril spoločnému spevu vianočnej hymny Krásna pieseň, ktorá už bola medzi lučenčanmi dobre známa, len ja som si myslel, že ich učím novú pesničku a tešil som sa ako im dobre ide. 
Hodinka prebehla rýchlo. Kika uspievaná a ububnovaná na cajone, Klárika uspievaná a unavená, ja s dobrým pocitom, že sme zasa snáď potešili ľudí, ktorí nás majú radi alebo nás môžu začať mať radi, teda nie nás, ale naše pesničky, ktorými síce hudobne nedokonalo, ale myslím, že úprimne a verne slúžime Pánu Bohu s radosťou. 
Pani farárka Majka, nás odmenila pekným slovom poďakovania, ale i sladkým Mercy. Verím, že rozhodnutie pozvať nás na koncert neľutovala. :)
Autogramiáda po skončení nám nehodným pripomenula, že ľudia vedia byť aj naozaj milí a dajú nám pocit, že sme ich hviezdy. :) Ďakujeme.:) Nám bolo fajn.
 
r.d.