detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Liptovský Mikuláš

Iste je nádherný pocit hrať pre plný kostol. Teda takmer plný a hlavne mladých ľudí, detí. Tento pocit sme zažili aj my, keď sme niesli posolstvo Biblie v pesničkách Podľa Božej mapy v Lipt. Mikuláši na Evanjelickej spojenej škole. Reagovali sme pozitívne na pozvanie, aby sme školský reformačný deň urobili pre žiakov školy aj hudobným, aj pesničkovým, aj takým, ako to robíme vždy a všade my, teda verím, že lepším i veselším. Bola to veľmi silná skúsenosť a sme za ňu vďační a všetkým školákom prajeme Božie požehnanie, aby žili Pánu Bohu na radosť, ako dobré Božie deti, plné vďačnosti, nie ako tá ušomraná Stonožka, o ktorej sme spievali a plné túžby žiť s Pánom a pre Neho, ako vtáčatká skákajúce krajinou. 

...

1 | 2 | 3 | 4 >>