detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Oravské Veselé, 15.8.2017

Náš koncertík v Oravskom Veselom bol výnimočný, pretože sme po prvý krát hrali v školskom prostredí obyčajnej, teda nie kresťanskej školy. Ale bolo to vo výnimočnej spoločnosti, pretože tam na Orave sa za vieru nikto nehanbí!! A hoci deti z bežnej školy, spievali i modlili sa s nami a prežili sme s nimi krásny čas. Koncertík bol spestrený i bublinkovým predstavením našej Kristínky, počas ktorého ju sprevádzal na gitare tatino Roman.

Veľa fotiek nemáme, ale s radosťou v srdci môžeme konštatovať, že tento čas bol požehnaný :) Ďakujeme PB.

 

Koncertík sme odohrali v rámci Letného vedeckého tábora, kde mala naša mamina Lucka na starosti chémiu :)