detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

...

1 | 2 | 3 | 4 >>

Cinkota, Maďarsko, 9.7.2016

Keď hudba spája...
 
S kapelou Pedaropeja sme boli pozvaní do Budapešti zahrať na významnom podujatí „X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy“. Kolega Daniel má v Budapešti – Cinkote dobré známosti, kde sa nás pri tejto ceste ujali a poskytli nám stravu, aj nocľah. Nuž a ako malú odmenu a prejav vďaky sme my, Podľa Božej mapy, zaspievali pár pesničiek na večernom stretnutí cirkevných zborov, Cinkota a Horná Mičiná. (Boli sme predkapela Pedaropeji ) Také milé, rodinné, príjemné, maďarsko - slovenské! Zaujímavé! A ako som sa dozvedel po pár dňoch, na našich pesničkách z CD už začínajú fičať...aj tam...v Maďarsku! Naberá to nadnárodný rozmer! Nuž darmo, pesnička je pesnička...je viac ako slová, viac ako melódia, je to niečo... :)
 
PS: Viete o tom, že v Budapešti, teda v časti Cinkota majú ulicu, ktorá sa volá Slovenská? A že tam žijú potomkovia Slovákov, ktorí sa tam presídlili z Mičinej pred tristo rokmi? A vedia krásne spievať naše slovenské ľudové piesne :)