detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Lipníky. Fúha! Kde to je? Nuž, ďaleko. Za Prešovom. Dve a pol hodiny cesty. Ale my cestujeme radi, už sme si zvykli. A radi cestujeme za našou službou pesničkárskou Podľa Božej mapy. Z milosti Pánovej sme dostali príležitosť zaspievať aj na zborovom dni CZ Nemcovce, ale samotná udalosť sa konala v už spomínaných Lipníkoch, kde sa zišli členovia cirkevného spoločenstva z Nemcoviec, Lipníkov, Lady...a tak ďalej. Vraj mali svoj zborový deň po prvý krát. A myslím, že si to zopakujú. Mal som pocit, že ľudia sú radi, že sú takto spolu. Mladý pán farár Peter nás pekne privítal, ale nielen on, aj ostatní, pán starosta a pán dozorca v jednej osobe. Bolo nám fajn. Milí ľudia. Nech ich Pán Boh žehná! Prijali myslím aj pesničky, aj staršie sestry sa usmievali...pri Stonožke, ktorú bolia kolená...

Zábava prišla aj skrze bublinky. Čarovnú bublinkovú zmes, ktorú sme priniesli, aj s tvorítkami vyslobodili odvážlivci z nádob a vietor ju vyfúkal do nádhernej podoby v tisícoch bublinkách, z ktorých sa tešili malí i veľkí. Bola to sranda.

Sme vďační za chvíle prežité na tomto mieste s týmito ľuďmi, ktorí úprimne hľadajú Boha. A aby som nezabudol...úprimná vďaka patrí aj milej sestre presbyterke Sylvii Ondicovej, ktorá našu návštevu iniciovala. :)

Lipníky, 15.9.2017