detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

bubliny

  • spestrenie našich koncertov 
  • zábava na detských besiedkach a detských akciách
  • návrat do detských čias :)
  • bublinky a megabubliny sú z nášho originálneho bublifuku Kremík 

ponúkame:

  • bublinové predstavenie - interiér - cca 20-30 min, možné realizovať v piatok alebo v sobotu
  • zatváranie do bublín - interiér
  • hry s bublinami - záhrada, exteriér, priaznivé počasie - cca 1 hod.
Naše bublinkové predstavenia:
 
 
 

Bubliny

Lipníky, megabubliny
Krásne slnečné počasie, veľké zelené hrisko, kopa nedočkavých detičiek i dospelákov :), dobrá nálada a Božie požehnanie tejto skvelej akcie ... a tak naše megabublinky boli opäť raz krásnym doplnkom koncertíku PBM v Lipníkoch, CZ Nemcovce pri Prešove. Vyšantili sa deti i dospeláci a bubliny leteli...
Košice - TERASA, 25.6.2016
Desiate výročie evanjelickej škôlky je skutočne veľká vec a to si zaslúži i veľké bublinky. S našim bublifukom Kremík to bolo úžasné verím pre malých i veľkých... Na oslavách 10. výročia založenia MŠ ECAV Muškátová v Košiciach- Terase...sme v rámci projektu Podľa Božej mapy predstavili okrem...
Zborový deň, Banská Bystrica, 26.6.2016
I tu sme mohli poslúžiť našimi bublinkami. Tešili sa malí i veľkí a bubliny, ktoré sa podarili, boli úplne mega :) Ďakujeme za tú radosť. ;) A ďakujeme za fotografie, ktoré nám poskytol fotograf Róbert Karabín. Bublinky boli súčasťou zborového dňa v Banskej Bystrici, na ktorom sme poslúžili i...
Seniorátne stretnutie detí Hontianskeho seniorátu, 11.6.2016
Seniorátne stretnutie detí sa konalo v Beluji, krásnej malej dedinke poblíž Banskej Štiavnice. Boli sme pozvaní zaspievať im pár pesničiek z projektu Bodľa Božej mapy a pridali sme aj bonus - naše megabubliny. Deti sa vyšantili a bol problém ich od bubliniek odohnať ;). Dokonca aj...
Detská besiedka, Badín, 12.6.2016
Detská besiedka v Badíne...aby tých našich bublín nebolo málo :D ... a stále nás bavia...a takto sme včera šantili na besiedke...hoci pršalo, vietor nám fúkal veľké i malé bublinky, ktoré sme naháňali a chytali...dokonca sa nám podarilo poniektorým sa do obrovskej bubliny i schovať na...