detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Snehové vločky, ako ich vidím a fotografujem - článok v Evanjelickom Východe, december 2018.