detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Spišská Nová Ves

V sobotu 21. septembra 2019 sa uskutočnil v Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Spišská Nová Ves Deň Tatranského seniorátu. Téma stretnutia bola: Hudba - Boží dar. Deň TAS sa začal krátkymi bohoslužbami. Po týchto službách Božích sa časť účastníkov zúčastnila "seminára" Hudba v Biblii a Biblia v hudbe. Počas hodinky som porozprával o mojej ceste, o ceste podľa Božej mapy k tvorbe piesní, kresťanských piesní, ktoré sú určené nielen deťom, ale zamyslia sa pri nich určite aj dospelí... Spievali dospelí, spievali i detičky... a tie odvážnejšie aj pred mikrofónom... Poobedný program v chráme bol tvorený vstupmi niekoľkých spevokolov a hudobnej skupiny. Mojim príspevkom boli opäť piesne z vlastnej autorskej tvorby. Vďaka Pánu Bohu za tieto požehnané chvíle, nové skúsenosti, stretnutia s priateľmi... za hudbu ako dar ;)