detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Branč, 5.7.2016

Jedna z mála dištriktuálnych akcií - Dištriktuálny deň na Branči sa koná už pár rokov na zaujímavom mieste v deň, v ktorý si pripomíname dôležitú udalosť našich dejín. Ale to všetko viete. Však? Tentokrát sme dostali pozvanie aj my - Projekt Podľa Božej mapy, aby sme zaspievali na slávu Božiu a na potešienie účastníkom slávnostných bohoslužieb. Priznám sa, nemal som veľkú vôľu cestovať tak ďaleko, ale napokon, keď bolo po všetkom, odchádzali sme s dobrým pocitom požehnanej služby, povzbudení slovami viacerých bratov a sestier, ba dokonca aj niektorých známych osobností (pán herec Juraj Sarvaš napríklad). Už sme hrali všelikade, pred všelikým, ale toto bolo doteraz najpočetnejšie publikum a najprofi ozvučenie aké sme doteraz mali. Takže aj pre nás nová a milá skúsenosť. Vďaka Bohu za ňu! Sme radi, že naše pesničky nesú zvesť, ktorú ľudia dnes potrebujú počuť a dostať a že to môžeme robiť jednoduchým, ale verím, že jemne novým  a správnym spôsobom. A robíme to preto, aby z našej cirkvi nezostali len ruiny... lebo..." Vy ste soľ zeme...ale keď soľ stratí chuť...čím ju osolíme...?" Služba Bohu je o výzvach...r.d.
 
PS: Aby sme nezabudli, pre deti sa konala počas Služieb Božích detská besiedka a potešujúce je, že detí bolo neúrekom. A keďže sme tam už boli, tak sme si na besiedku odskočili aj my a deti sme naučili repovať pesničku Rybička... I-CH-T-Y-S, ou, jé, to je Božie znamenie...