detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

DETSKÁ BESIEDKA

Detská Besiedka

Vitajte na stránke našej besiedky. 
Pozrite si najnovšie videobesiedky alebo iné materiály z našich stretnutí. 
Nech Vás Pán žehná cez duchovné povzbudenie.
 
(Záznamy starších stretnutí našej besiedky nájdete na stránke zboru www.ecavbadin.sk a niektoré ručné práce k témam nájdete na stránke nasa-vytvarka.webnode.sk, tiež máme vytvorenú galériu materiálov k besiedkam, ktoré priebežne pripravujeme pre naše besiedky)