detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

DETSKÁ BESIEDKA

Detská Besiedka

Sretnutia detí CZ ECAV Badín v nedeľu poobede o 16:00 v priestoroch farskej záhrady a zborovej siene - od septembra 2016.

Naše stretnutia detí nie sú len o ručných prácach ;) - tieto drobnosti ale dopĺňajú tému i pesničky a tu nájdete naše inšpirácie k tvorbe.
 
(Záznamy starších stretnutí našej besiedky nájdete na stránke zboru www.ecavbadin.sk a niektoré ručné práce k témam nájdete na stránke nasa-vytvarka.webnode.sk, tiež máme vytvorenú galériu materiálov k besiedkam, ktoré priebežne pripravujeme pre naše besiedky)
 
Detská besiedka