detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Dobroč, 4.9.2016

Zborový deň v evanjelickom a.v. zbore v Dobroči, na ktorom sme mohli poslúžiť i my našimi pesničkami z projektu Podľa Božej mapy.