detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Klenovec

Na našich cestách s pesničkami Podľa Božej mapy, teda s akousi Bibliou v pesničkách, sme zavítali aj do rodného Klenovca, na pozvanie klenovského cirkevného zboru. Miestom koncertu bol kostol, s ktorým nás viažu vzácne spomienky. A teraz sme sa postavili pred oltár ako tí, ktorí nesú posolstvo evnanjelia cez piesne a slovo, ale i cez svedectvo nášho maličkého rodinného tímu a života ako takého. Boli sme radi, že sme v kostolných laviciach videli menších i väčších, priateľov z mladosti, členov rodiny, ale i tých, ktorí nás viedli aj po duchovnej ceste, myslím rod. Germanovú. Bolo to milé a príjemné, a ako tí, ktorí dávali sme sa cítili dobre i vďačne. A veríme, že aj všetci, ktorí popoludnie zborového dňa venovali účasti na koncerte PBM, odchádzali domov s myšlienkami ukrytými v pesničkách a s radosťou v srdci, aj v zmysle otváracej pesničky " Radujem sa", alebo piesne "Milovaní", ktorá nás pozýva k uvedomeniu si zásadnej skutočnosti života, teda, kto sme pre Pána. Tak, buď Bohu vďaka za ... .