detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Súľov

V Súľove nás privítali milí ľudia spolu s ich novým pánom farárom Marekom Hrivnákom.
Veríme, že ich naše piesne, ktoré sme zahrali v ich utešenom kostolíku, potešili.
Ďakujeme Pánu Bohu i za túto príležitosť zvestovať ľuďom skrze naše piesne jeho nekonečnú milosť a lásku a tak ísť Podľa Božej mapy.