detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Bačkovík, 1.12.2017

V dedinke Bačkovík, pre nás zasa v novom kraji, v krásnom útulnom kostolíku, nuž, aj tam sme dostali príležitosť zaspievať a zahrať piesne Podľa Božej mapy. Síce ešte nebol ani Advent, len akýsi adventný predvečer, ale my sme si dovolili okrem zvyčajného repertoáru zahrať aj pár pesničiek z vianočného CD a trošku sme si priblížili aj chvíle a posolstvo, ktoré nám bude znieť v mysliach i srdciach čoskoro veľmi intenzívne. Ľudia boli veľmi milí a mali sme pocit, že sa poznáme oveľa dlhšie ako len chvíľu. Ale to už asi na koncertoch tak býva, ak si interpreti a publikum sadne, nemyslím na jedno miesto, ale, ak teda nejako trošku duchovne a ľudsky ladia. Na našu radosť sme mohli hrať až dva prídavky, jeden nami pripravený a jeden len tak spontánne vyžiadaný z publika. A tak zaznela i Pochúťka (Vianoce PMB) a následne aj naša veľmi obľúbená pesnička Stonožka. Sme radi, že môžeme cez pesničky spoznávať nové miesta, nových ľudí a tešiť sa z prijatia našej tvorby, ktorú nám dáva Boh zhora a ktorú môžeme ďalej niesť na našich koncertoch či CD.