detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

NAHRÁVKY PIESNÍ

nahrávky piesní

Na tomto mieste nájdete (video)nahrávky detských piesní, ktoré sú tiež dielom autorov Romana Dovalu a Kristíny Dovalovej (text i hudba) a sú to nahrávky piesní z CD Podľa Božej mapy, alebo ich spievajú ich deti CZ ECAV Badín (z detskej besiedky a dorastu) alebo mládež v rámci rôznych príležitostí najmä v chráme, či na stretnutiach, prípadne deti zo základnej školy v Badíne na školských akciách alebo skupinka, ktorá sa stretáva príležitostne - Ružové okuliare.
Výnimočnú skupinku tvoria videonahrávky našich piesní naspievané detičkami iných zborov  (Dieťa v sene, Modli sa...) :) Tešíme sa tomu, že naše pesničky sa pomaličky udomácnievajú :)