detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Dnes hľadíme hore do nebies

Svetlo tej noci dávnej vidíme

Keď sa náš Kráľ Ježiš narodil

Za to Ťa Bože takto slávime

Refr:

Sláva Ti Pane, sláva veliká!

Ak Tebe nie, tak komu inému?

Rád prijímaš každého hriešnika

Otváraš náruč k žitiu večnému

 

Hľa, rytierstvo Tvoje chváli Ťa

Nebeské voje krásne spievajú

Aj v komôrke srdca ľudského

Spev vďaky znie, tých, čo Ťa poznajú

Refr:

 

Hľa, rytierstvo...