detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Zborový časopis CZ ECAV Badín

 
K životu cirkevného zboru patrí aj zborový časopis. Nie je nevyhnutnosť, ale ak sa podarí ho pripraviť je to vzácne a milé. Každé číslo ide bezplatne do evanjelických, ale i niektorých RKC rodín v Badíne a Rakytovciach. Veríme, že pre tých, ktorí ho dostanú a vezmú do ruky je to čítanie, ktorým sa približujú k spoločenstvu, do ktorého patria, niečo sa dozvedia, poučia, ale samozrejme i duchovne povzbudia.