detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Prešov, 18.6.2017

Koncert v rámci programu Lutheriády na Evanjelickej spojenej škole v Prešove.

Viac na FB

"Lutheriáda" pohľadom rodiča

na ECAV.sk

Prešov, 18.6.2017