detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Turá Lúka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Turá Lúka

Koncert - Turá Lúka  - darček

Tak sme v nedeľu ráno, 31.1. 2016, nasadli do autíčka, primerane vybalení, hlavne hudobnými vecami, gitara, cajon (kachon) a iné drobnosti a „ hybáj na západ“, konkrétne smerom na Myjavu do Turej Lúky. Prečo? Nuž, boli sme oslovení s prosbou byť akýmsi malým hudobným darčekom pre s. farárku Ivetku, jubilantku. Všetko to zorganizovala p. Gabika K., za čo jej patrí vďaka.  My radi hráme, spievame, tešíme a aj Pánu Bohu slúžime našimi pesničkami, preto sa nedalo odmietnuť zahrať na slávu Božiu a potešiť jubilantku a jej blízkych z rodiny vlastnej i cirkevnej.

Došli sme do cieľa chvala Pánu štastne a aj včas, hoci to nebolo jednoduché, predsa len bol to pre nás trochu neznámy kraj.

Celý deň mal následne veľmi príjemný priebeh. Bohoslužby, honosný turolúcky obed, trochu rozhovorov. Čas však bežal a 14.00 hodina sa blížila a s ňou i náš koncert. Ešteže tentoraz som to mal trochu ľahšie s pomocou zvukára Miroslava, ktorý pripravil všetko potrebné, čo sa týka aparatúry a napakon to mal všetko i pod palcom. Naozaj je to výborné, ak po zvukárskej stránke niekto za vami stojí.

Kostolík sa postupne plnil, hlavne tými, čo sa potrebovali 50 metrov prejsť (zo starej školy do kostola) po už spomínanom výbornom obede a kávičke. Naladil som gitaru a išli sme na to. Van, tú, frí, fór... Keď sa usmeje, to vždy dobre je... a následne postupne všetkých pripravených 20 našich pesničiek od Úsmevu cez Rybičku, Mama to je pojem, Hurá nedeľa, Plienočky, Vtáča a napokon ako maličký prídavok aj Mešiáš. Pesničky striedal potlesk a mojich pár slov, ktorými som sa snažil objasniť pár ťažko objasniteľných faktov týkajúcich sa pesničiek, ich obsahu, vzniku, témy.

My sme mali počas koncertíku úplne reálne veľmi dobrý pocit, dievčatá fičali, konečne nejako bez hanby a stresu a všetko tak celkom dobre šlapalo a znelo, teda nám, interpretom, až som mal chvíľami pocit, že toto je náš doteraz naj koncert (ako všetky). ;)

No, ale ak to ozaj dobre znelo aj publiku, jubilantke a ostatným, tak potom niet čo dodať, len vďaka Pánu Bohu. A nech On, dobrý a mocný pán žehná s. farárku Ivetku s jej rodinkou, aj celý cirkevný zbor.  

No z Turej Lúky sa prespievame (presúvame) zasa ďalej...podľa Božej mapy...r.d.