detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Zoznam znotovaných piesní

(po kliknutí na názov tu stiahnete každú pieseň osobitne v pdf. formáte):

 

1. Zvončeky

2.  2. Pútnik

3.  3. Mesiáš

 

 4. Plienočky

 

5. Anjeli zleteli

6. Pastieri

7. Mudrci od východu

8. Cingilingi zvonček

9. Radujte sa kresťania

 10. Noviny

 

11. Krásna pieseň

Spevník Vianoce podľa MAPY Božej

Pripravili sme pre vás spevník s textami a notovým zápisom piesní z nášho CD Vianoce podľa mapy Božej. Piesne si môžete stiahnuť v pdf. formáte alebo listovať v elektronickej podobe.

 

 

 

Pár slov k Spevníčku Vianoce...

 

„ Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí.“ Ž 100,4

Veru, tieto slová sú pozvaním k vďake a chvále. A človek má takýto pocit vždy znovu, ak nám Pán Boh dá silu niečo urobiť, niečo dobré a pekné, čomu veríme, čo slúži Jemu na slávu, ale i ľuďom na to, aby sa k Bohu dostávali bližšie a aby Ho mohli chváliť s radosťou viac a viac.

Nám sa podarilo znotovať pesničky z CD albumu Vianoce podľa mapy Božej. Píšem nám, lebo za tým dielom okrem teda samozrejme Božej moci, stojí aj pár ľudí, ktorí boli iniciatívni, ochotní, obetaví a venovali pesničkám čas a silu. Musím ich spomenúť. Je to pán kantor z Hornej Mičinej Juraj Meniar, p. učiteľka ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici Natália Serdyuková a kamaráti a kolegovia z našej ZŠ Jožko a Majka Flimmelovci.

Každý svojim dielom prispel k tomu, aby pesničky z Vianoce podľa mapy Božej, pesničkárske dielka, ťažko zapísateľné, tvorené bez ambície byť veľké hudobné umelecké diela, aby teda tieto pesničky mali aj svoju notovú podobu a poslúžili cirkevnozborovým pracovníkom s deťmi a mládežou k príprave či už akejsi vianočnej besiedky alebo štedrovečerného programu. Všetky tieto piesne odzneli u nás v Badíne, niektoré aj po rokoch viackrát za sebou, pre veľký úspech J. Nezabudnem, ako s nami napríklad pieseň Plienočky rytmicky tlieskalo celé osadenstvo kostola, bol to veľmi milý zážitok.

 Tak nech Pán Boh dá, aby to hralo a fičalo aj v iných zboroch, aby vďaka a chvála k Bohu prišla a bolo Mu to milé, ako aj všetkým, ktorí sú vo vzťahu s Pánom a možno aj tým, ktorí zatiaľ až tak celkom nie.

Ďakujem! R.D.

 

p.s. ...a ak sa podarí, pesničiek pribudne a možno sa k pesničkám priradia aj maličké, ale výborné zamyslenia pre deti, ktoré pre nás začala písať jedna naša kamarátka, p. farárka...a potom sa možno dočkáte aj verzie nielen internetovej, elektronickej, ale i tlačenej...