detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

ZŠ Narnia B. Bystrica

Keď počujeme slovo, názov Narnia, mnohí si pripomenú známe prozaické dielo... Ale na Slovensku sú aj školy, ktoré nesú toto meno. Jednu máme aj v Banskej Bystrici. A keďže to nie je od nás z Badína ďaleko, skočili sme v mikulášske dopoludnie urobiť deťom kresťanský misijno - výchovný koncert s pesničkami Podľa Božej mapy. Poviem pravdu, mali sme rešpekt, predsa len avizovaných cca 200 detí prvého stupňa to je nie neškodná masa nezbedníkov, ktorých zaujať nemusí byť ľahké a zvlášť na Mikuláša! Ale, na naše prekvapenie, bolo to úplne v pohode. Deti boli milé a my sme mali radosť z prijatia, potlesku, spoločného spevu. Po rebríku do neba dali detičky z Narnie úplne bombovo. Hodinka koncertu ubehla ani nevieme ako, s komentármi k pesničkám, pesničkami samotnými, srandičkami a s privítaním na úvod i poďakovaním na záver. Ďakujeme Bohu za to, že sme mohli mať túto skúsenosť a kto vie, možno sa ešte niekedy podarí aj iná kresťanská škola, kde budeme prijatí a Podľa Božej mapy zaznie aj na ďalšej školskej chodbe. „ Keď sme boli maličkí...“. :)