detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

2019

  • BANSKÁ BYSTRICA, FONČORDA - rim.kat. farnosť - 5. januára 2019
  • PUKANEC - 6. január 2019