detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Koľko farieb dúha má...

Na pestrú dúhu sa rád pozerám

Z kvapiek a lúčov On stvoril ju nám.

Raz, dva, tri... 

Koľko farieb mám,
Toľko jej dám,
Pomyslel si Pán.

 

Nech toto kúzlo vždy svetu svedčí

Potopu nechcem už, moje deti,
Nikdy viac,
lebo mám vás rád,
Ku všetkým vám,
lásky za koráb!

 

Koľko farieb dúha má?
Raz, dva, tri...štyri, päť, šesť,
Koľko farieb dúha má?
Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť.

Práca je to nekonečná
Božia zmluva - milosť večná!

 

 

Koľko farieb dúha má...