detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Podľa Božej mapy

Milovaní

hudba, text, gitara, spev: Roman Dovala

klavír, spev: Kristína Dovalová

spev: Klára Dovalová

 

//:Môj Boh mi dáva poznať že som Jeho Že som Jeho milovaný://

//:Môj Boh mi dáva poznať hneď od rána Že som Jeho milovaná://

//:Náš Boh nám dáva poznať Že sme Jeho Mocou dlaní milovaní://

Život je náznak večnosti dní

Berieš viac než dávaš

Objaviť zázrak neuškodí

Každý z nás má šancu žiť lepšie a viac

Milovaní