detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Text a hudba: 

Roman Dovala

 

Spev: 

Deti z detskej besiedky z CZ ECAV Dúbravka, 2015

 

Modli sa často a s radosťou