detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Podľa Božej mapy

Horiaci krík

hudba, text, gitara, spev: Roman Dovala

klavír, spev: Kristína Dovalová

rytmika, spev: Klára Dovalová

 

Nerobte krik

Horiaci krík

ó nevidel

To ešte nik

 

Len pastier Mojžiš

tam pod Chórebom

Tento zázrak zbadal

Keď sám seba na úteku

pri ovečkách hľadal

 

Bol to div Boží

Horí nezhorí

Je to hlas Boží

Čo mi hovorí?

 

Zlož obuv z nôh

Ja som Tvoj Boh

Záchranný plán

Pre svoj ľud mám

 

Ty teraz pôjdeš

a dokážeš to

Sloboda sa blíži

Môj ľud viacej nebude už

vzdychať v ťažkom kríži

 

Je to div Boží

Horí nezhorí

Mocný hlas Boží

Bránu otvorí

 

Horiaci krík