detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

NAHRÁVKY PIESNÍ

KDE SA VRÁTIM VŽDY RÁD

Kde sa radi vraciate, v skutočnosti, či len v mysli? Na miesta, k ľuďom, s ktorými ste niečo pekné prežili. Veľmi radi a často sa v živote vraciame do školských čias. Spomienky na kamarátov, učiteľov a samozrejme na všetko to, čo s nami v danom období prežívali naši rodičia, to patrí k najsilnejším momentom nášho života. Preto, lebo to, čo sme tam a vtedy zažili patrilo k najdôležitješím a najvzácnejším chvíľam života, hoci v danom čase ako deti či ako adolescenti sme si to možno ani nechceli priznať či nevedeli uvedomiť. To až neskôr... keď nás všeličo dobieha, keď sa rôznymi spôsobmi časy školské vracajú k nám a my k nim, keď sa to vždy znovu nejako spája, keď padneme a postavíme sa, keď dostaneme päťku a facku od života, keď urobíme hrubicu v slohovej práci písanej nie na papier a perom. A vôbec vždy... aj vtedy, ak vďaka múdrosti a talentu niečo dosiahneme, lebo si priznáme, že niečo nás niekto naučil, niekto nás viedol, odhalil nám oponu k hľadaniu pravdy. Hoci staré časy boli a nevrátia sa...náš život dneška sa od nich nedá oddeliť. A sme radi, že je to tak, má to svoj význam. Neviem, niekedy mám pocit, že táto pesnička je príliš ... taká ... sladká ... hoci vie i rozplakať slanými slzami a priniesť zimomriavky na chrbát. Nuž, posúďte! Pre mňa to bola milá výzva, dobrá spolupráca s mladými talentmi a vôbec ľuďmi, ktorí si raz možno spomenú, že v deviatke na konci spievali aj o tom, že „ sa vždy znovu radi vrátia do starých čias“.

Kde sa vrátim vždy rád

Text a hudba: Roman Dovala

Sólo spev: Diana Nátanová

Husle: Matúš Hudoba

Gitara: Roman Dovala

Zbor: žiaci 9.ročníka ZŠ Badín