detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Husle: Klárika Dovalová

Tamburína: Kristínka Dovalová

Gitara: Roman Dovala

 

Text a hudba: Roman Dovala

Krásna pieseň + husle