detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Seniorátne stretnutie detí Hontianskeho seniorátu, 11.6.2016

Seniorátne stretnutie detí Hontianskeho seniorátu, 11.6.2016

Seniorátne stretnutie detí sa konalo v Beluji, krásnej malej dedinke poblíž Banskej Štiavnice. Boli sme pozvaní zaspievať im pár pesničiek z projektu Bodľa Božej mapy a pridali sme aj bonus - naše megabubliny. Deti sa vyšantili a bol problém ich od bubliniek odohnať ;). Dokonca aj pár dospelých sa vrátilo do detských čias a jašili sa spolu s nimi. Krásne chvíle, za ktoré sme vďační Pánu Bohu.