detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

10 Božích prikázaní

Pán Boh si vybral Mojžiša, aby sa stal vodcom ľudu. Práve on mal vyviesť Izraelcov z otroctva. Nebola to ľahká úloha. Ale väčšinou úlohy od Pána Boha nie sú ľahké, lenže On nám pomáha ich zvládať. Tak pomohol aj Mojžišovi. Čo poviete na pomoc, ktorú mu dal v bratovi Áronovi, na predivné egyptské rany, zázračne roztvorené more, na jedlo na púšti, mannu, na vodu zo skaly, ohnivý a oblakový stĺp? To bola Božia starostlivosť, ktorú si však ľud nie vždy vážil. Tak to býva. Lenže Pán Boh mal aj iný plán. Chcel svoj ľud naučiť správnemu životu, životu v slobodnej krajine, ale s pravidlami, ktorých základom je láska k Bohu, k sebe samému a k blížnym. O tom je desať Božích prikázaní, ktoré dal Boh Mojžišovi na dvoch kamenných doskách na vrchu menom Sinaj. Prikázania bývali uložené v arche, ktorú si nosil ľud na ceste do Kanaánu všade so sebou a vnímali ich ako Božiu prítomnosť. S archou dokonca víťazili boje. Bola to veľká moc! Božia moc, áno, taká je ukrytá v aj v samotných Božích prikázaniach, aj keď už kamenné dosky neexistujú. Stratili sa, ale slová zostali! 10 Božích prikázaní stále máme. Ďakujeme Pane, že aj takto riadiš náš život k spáse. 

A na záver trochu humoru: Vraví sa, že jedným z dôvodov prečo dal Pán Boh 10 Božích prikázaní práve na kamenných doskách je i to, aby z nich ľudia neurobili zdrap papiera. :)