detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Advent

Advent, doba nádherná, lebo sa blížia Vianoce. Advent, doba čakania, čakania na Vianoce, ale i čakania na Pána. Súčasťou tohto čakania sú mnohé zvyky. Aby sme mali toto adventné čakanie trochu zaujímavejšie, niekto niekde vymyslel adventný veniec. Ten pôvodný vyzeral ináč, ako ten náš dnešný. Lenže aj tento nám ukazuje, ako sa čas kráti a ako sa Vianoce blížia, ako sa Pán blíži a pripomienka narodenia. Štyri sviece, ktorých čím horí viac, tým sme bližšie. Ľudia dávajú týmto sviecam rôzne mená. My sme im dali tieto: Láska, radosť, pokoj a viera! Také, dosť dôležité. Pre život, i pre Advent. Advent bez lásky, mhmh, to by bolo smutné, ale tiež ak by nám chýbala radosť, i pokoj, a ak by sme to všetko nevnímali srdcom a vierou, nebolo by to to pravé čakanie na Pána. ak v Advente zapaľujeme sviece, myslime aj to, čo nám zvestujú a čo naozaj potrebujeme v svojom živote. Ja vám všetkým prajem a vyprisujem pre vás od Pána i lásku, i radosť, pokoj i úprimnú vieru! A ak budú horieť všetky štyri...v srdci...verte, že Pán je blízko! A keď budú horieť všetky štyri na venci, vedzte, že Pán ....je blízko!