detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Anjel

" Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! L 1, 28 Takto sa prihovoril anjel Márii, podľa správy evanjelistu Lukáša. Mária sa dozvedela, že si ju Boh vybral pre svoj plán, že je súčasťou Božieho diela záchrany človeka a že sa jej narodí syn, ktorý bude Synom Najvyššieho. To všetko je tajomstvo Božie, ale zároveň krásny príbeh Božej lásky k nám a posolstvo o tom, ako Boh koná skrze človeka. Lenže, Pán Boh koná aj cez anjelov, ktorí sú Boží poslovia a ktorí vo vianočnom príbehu majú veľkú úlohu. Gabriel zvestuje narodenie pre Máriu. Anjel sa zjavil aj Zachariášovi, otcovi Jána Krstiteľa. A potom, potom, keď sa Ježiš narodil anjeli otvorili nebesá a spievali chórom Bohu na slávu a zvestovali pokoj ľu´dom dobrej vôle. Hlavne však oznánili pastrierom, čo sa stalo a čo majú robiť. Anjel zvestoval narodenie Pána! Sú dnes na svete anjeli? Prichádzajú k nám? Či boli len voľakedy? Nuž, toto ja neviem, ale myslím, že sú...:) Každopádne, určite sú na svete takí anjeli, ktorí zvestujú Božiu milosť, ktorí zvestujú Božiu lásku a Jeho posolstvá a ktorí konajú tak, že im niekto môže s úctou povedať " ty si môj anjel!" "Anjeli zleteli, na krídlach zvesť...".