detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Božie stvoreniatka

Čo je človek, že naň pamätáš?A čo syn človečí, že sa ho ujímaš?

 

(Ž 8, 5)