detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Cestička ...

" Lebo Jeho oči hľadia na cesty človeka, On vidí všetky jeho kroky."
Jób 34,21
 
Takto znel veršík nesúci sa dnešnou besiedkou. Púšťame sa na novú cestu, cestu ďalším školským rokom. Je dôležité vedieť, že aj keď nevieme, aká cesta to presne bude, čo nás všetko čaká, s čím sa stretneme, či bude jednoduchá, rovná či s prekážkami, Pán Boh nás vidí a dáva na nás pozor. A je to dobre, že nás má pod dohľadom s Jeho nadhľadom. Nám treba  už len Jemu dôverovať a odovzdať sa do Jeho rúk.
 
Na besiedke sme si dnes opäť zaspievali, čítali si z Biblie, pohrali sa naháňačky, zaňamkali fajný koláčik od tety Mirky (ďakujeme :) ), vyrobili cestičku s veršíkom na ľahšie zapamätanie si dnešnej témy a aj zabublinkovali s novými tvorítkami :).
 

 

...