detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Detské služby, 16.10.2016

- počas slávnosti 150. výročia posvätenie chrámu