detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

....

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

JÁKOBOV SEN O REBRÍKU DO NEBA, 18.9.2016

Nuž, v tomto jesennom čase budeme brať asi rebrík častejšie do parády, ak bude čo a bude treba obrať úrodu zo stromov. Ale nie je rebrík ako rebrík...
V Biblii sa píše o rebríku do neba. Nemyslím, že by niekto chcel kráčať k nebesiam po rebríku, to by bol iný adrenalín. Ale v takom sne, je to celkom v pohode, či nie? Biblický muž, Jákob, patriarcha, mal sen o rebríku, ktorý siahal do neba a vystupovali a zostupovali po ňom anjeli. Zvláštny sen. Lenže tomuto úskočnému chlapíkovi sa snívalo v tom sne aj o Božom požehnaní, ktoré ho bude sprevádzať životom, na jeho cestách. Zaslúžil si to, on klamár? Povedali by sme, že nie, ale Boh sa rozhodol ináč a Jákobov dal veľké a jedinečné zasľúbenie. Jákoba sen vystrašil, znepokojil, koho by nie v jeho situácii, klamára na úteku.
Na mieste, kde sa to všetko stalo, postavil Jákob oltár Hospodinu a snažil sa uzavrieť s Pánom dohodu. Zasa tá jeho vypočítavosť. Lenže Pán Boh mal s ním svoj plán...ale o tom možno na budúce...
A pre tých, ktorí neboli...ešte pár slov z našej novej pesničky o rebríku...

„Po rebríku do neba zostupujú anjeli
Po rebríku do neba vystupujú anjeli

Pán Boh náš verný veru je
Hriešnikom milosť daruje
Blízko je, aj keď si v kaši
Zvláštny sen nech ťa neplaší“