detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

  

Karneval 2019

Detský evanjelický karneval je naša milá a obľúbená akcia. Bolo to tak aj tento rok. Masky, tanec, hry, pesničky, súťaže,  ale i dôležité napomenutie: „Hospodin hľadí na srdce“. Dávida si Pán Boh nevybral pre jeho výzor, ale pre jeho srdce. Pán Boh vidí do nášho srdiečka. Žiadna maska ba ani pretvárka nám nepomôže. Dôležité je však i to, že Pán Boh vidiaci do srdca má pre nás krásne úlohy, možno i kráľovské.

Ďakujeme mamičkám za občerstvenie, tete pekárke za tortu, mladým animátorkám, ale v prvom rade Pánu Bohu za Jeho milosť, že nám dal takúto karnevalovú nedeľu. Sme radi za všetkých, ktorí prišli a vytvorili dobrú partiu malých a veľkých.

 

Detský evanjelický karneval 2019