detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Kniha života

Viete, čo je Kniha života? Kniha receptov pre dobrý život? Alebo kniha na zachovanie dlhého života? Je to kniha, o ktorej hovorí biblické posolstvo, v Zjavení Jána v 20. kapitole. " ...A knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života sa otvorila...". Je to kniha, v ktorej je zapísané všetko, o nás a našom živote. Je dosť možné, že ste si robili, alebo snáď si aj robíte denníček, v ktorom je zapísané, čo sme zažili či urobili počas dňa. Ak sa k svojmu denníčku vrátite po dlhšej dobe zistíte, že to bolo v minulosti celkom zaujímavé, niekedy vážne, inokedy úsmevné. Sú snáď však veci, ktoré ste nikdy nikomu nepovedali alebo ktoré ste nenapísali ani do denníčka. Tajomstvo, ktoré sa nesmie nikto dozvedieť. Ale, to nie je možné. Jeden vie všetko. V jednej knihe je zapísané všetko, aj to, čo by sme možno nechceli. a raz sa tá kniha otvorí a...nebojme sa! Pre Ježiša je Božia milosť väčšia ako naše slabosti, tak tomu verím! 
A aby sme si čo to o knihe života zapamätali, deti dostali úlohu vyrobiť si maličký denníček, do ktorého si mali zapísať najbližšie dni... čo myslíte, koľkí to splnili? :)