detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Loď

"Na lodi života plavíme sa, plavíme sa, sme malá lodička, kolíše sa, kolíše sa...Hladina kľudná je, smejeme sa, smejeme sa, keď búrku priveje bojíme sa, bojíme sa...". Áno, toto je nová pesnička, o búrke na mori. Ale pieseň je kľudná a chytľavá. Deti sa ju naučili na prvý šup. A snáď si aj cez túto pesničku zapamätajú príbeh o búrke na mori, o tom, ako Ježiš spal na lodi a ako prišla búrka, ktorá na smrť vydesila učeníkov. Učeníci mali málo viery, báli sa, tak, ako sa zvyčajne bojíme aj my, ak nastáva nejaký problém. Lenže Ježiš je s nami, stále, a aj keď si na chvíľu zdriemne, neznamená to, že sme mimo Jeho moci a lásky. Majme vieru! Nebojme sa! A tiež, ak by sme mali pocit, že to je naozaj nevyhnutné, volajme k Pánovi, zobuďme HO, aby utíšil more i vietor, lebo On má moc nad všetkým. Pre istotu však doporučujem, volajme k Nemu v každý deň, v modlitbách, aby bolo jasné, že máme vieru! :) 
Nemusíme sa báť, Pán Ježiš je s nami, na chvíľku si zdriemol, aj tak nás zachráni...Ó, Pane náš, volám v každý čas, vždy, keď je mi ťažko a to býva celkom často ...".