detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

O Božej dlani

"Ajhľa, do dlaní som si ťa vyryl..." 
Izaiáš 49,16
 
Možno by sa zdalo, že tento veršík je pre deti náročný, nezapamätateľný... jeho posolstvo je však celkom jednoduché i pre našich besiedkárov. Pán Boh nás v dlani má, o nás sa stará, sme s Ním spojení, tak ako čiary vyryté v dlani. Ak dlaň zatvoríme pripomenie nám to Božiu ochranu a istotu. Niekedy sa však dlaň spotí, pri námahe, práci a isté je, že aj Pán Boh má niekedy s nami mnoho práce, aby sme sa polepšili, aby nás naviedol tam, kde je správne, aby sme boli. Nezabúdame ani na to, že chvíľami sa v dlani zjaví slza a tak aj v Božej dlani je niekedy slza, lebo Boh z nás býva neraz veľmi smutný. Napokon, dlaň sa môže i zakrvaviť, ak sa poraníme, lenže hlavne si spomenieme, že Boh dal svojho Syna, ktorého dlane prebodli klince na kríži. Aj takto sme zapísaní a vyrytí do Božej dlani, utrpením Pána Ježiša, čo vlastne znamená len to, že Boh nás má neuveriteľne rád a tomu musíme veriť. A sme vlastne na začiatku...:) 

...

Bublinky...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>