detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

O jordánskej vode

 
Akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi, a nimi sme. (1J 3, 1)
 
Čo povedať deťom o vode? Dá sa všeličo, ale všeličo už dávno vedia. A čo povedať o jordánskej vode, teda o vode v rieke Jordán? Nuž, napríklad, že v tejto vode, v tejto rieke bol pokrstený Pán Ježiš a že nad Ním zaznel Boží hlas: " Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo!" Aj my sme boli a vlastne  sme pokrstení! Nie jordánskou, ale vodou, ktorej moc dáva Božie slovo a naša viera v toto slovo! Náš krst znamená, že sme Božie dietky, že sme Kristovi, že sme milovaní, zachránení i povolaní k životu s Pánom! Také jednoduché a zároveň krásne! Pre všetkých, či nie? Som rád, že sme trošku z týchto právd zasa mohli zvestovať deťom na našej besiedke. A voda z Jordánu nám pomohla, nielen ako téma, ale aj ako konkrétna substancia, ktorú sme si naliali do maličkých fľaštičiek s našim menom, k prívesku rybičky s veršíkom 1J 3,1. Nech nám to niečo naozaj dôležité pripomína. A ja som sa naučil, že zdanlivo neužitočný darček - suvenír z Jeruzalema môže prísť niekedy celkom vhod! Nič z domu nevyhadzujte a nevylievajte! :)