detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Olej do lampy

Tak sa stáva, že ak prípravu na nejakú udalosť podceníš, je možné, že prídeš do hanby alebo v horšom prípade sa môže stať aj to, že napríklad sa dostaneš do vážnych problémov. Podceniť znamená napríklad nezabezpečiť si vopred všetko, čo treba i s maličkou rezervou. Nejako tak si to predstavujeme aj na základe slov Pána Ježiša z podobenstva o 10 pannách, družičkách. Múdre boli pripravené na svadbu a tie pochabé, nuž, však viete...nemali oleja, teda mali, ale málo... išli kúpiť a zmeškali vstup. Smutné. Uvedomíme si, že sa to môže stať človeku aj v duchovnom živote, ak podceníme svoj vzťah k Ježišovi, Ženíchovi. " Bdejte, lebo neviete dňa, ani hodiny...". Prosme Pána Boha o duchovnú múdrosť, ale i o múdrosť všeobecne, aby sme múdro žili i konali. A k tomu patrí aj schopnosť nepremeškať veľké chvíle kvôli nákupu.:) ...ale to už s týmto podobenstvom súvisí len veľmi okrajovo...hoci...:)