detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Poďakovanie za úrody

Poďakovanie za úrody nám pripomína, že z Božieho zázraku sa na našej zemi ešte stále dejú veľké veci, ako to, že rodia stromy, krásne a rozmanité plody, rastie tráva, zo semienok rastú kvety, zelenina, a to všetko môžeme zbierať a požívať. A funguje to od stvorenia sveta. V Sarepte, ako sa píše v Biblii, zažili zázrak. Chudobná vdova sa v dôvere v Božie slovo cez proroka Eliáša vzdala posledných kúskov jedla, ktoré dala prorokovi. A potom sa stal ten zázrak. Boh jej vieru a ochotu odmenil. Z jej hrnca sa viac nemíňala múka a olej v krčiažku tiež vždy bol.
Učme sa byť vďační a vnímať čím viac Boží div starostlivosti o nás a náš život. Skúsme byť ochotní podeliť sa, rozdať niečo z toho, čo máme, čo sme dostali, lebo to nás učí viera. Ale vážme si tiež a ďakujme za každé jedlo, chlieb každodenný, ktorým sa sýtime.    

...