detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Práca za denár

Práca na vinici môže byť ťažká. Asi si to ani nevieme predstaviť. Treba znášať "bremeno dňa a páľavu slnka". A teraz si predtstavte, že sa na takú úlohu dáte. Zapojíte sa do práce, aby ste pomohli, aj aby ste si zarobili. Podľa dohody. Denár za deň. Nuž ale, čo keď niekto príde neskôr, možno aj úplne nakoniec, na hodinku a dostane, čuduj sa svete, tiež denár za deň. Fuj, hanba! Toto hádam nie! To je nespravodlivé! Presne takto sa hnevali pracovníci na vinici veľkého hospodára, ktorí si odkrútili celý deň. Vnímali to ako nespravodlivosť. Ale hospodár to videl ináč. Každému dal to, čo sa dohodli. Každému dal podľa svojej dobroty, rovnako. Pán Ježiš povedal podobenstvo o pracovníkoch na vinici. Je to i podobenstvo o nás, z ktorého si môžeme uvedomiť, že aj nás Boh i pozýva do práce i čaká, kedy sa prihlásime i naozaj chce, aby sme boli nie leniví, ale užitoční, lebo práce a úloh pre každého je veľa, aj na vinici Božej. Boh má všetkých rád a všetkým dáva rovnakú odmenu. Tá odmena nie je v preniazoch. Tou odmenou je denár večnosti! Za to vďaka Pánu Bohu. Dajme sa pozvať do služby, do práce, buďme užitoční, všade tam, kde treba, aby mal z nás Pán Boh radosť. A tešme sa na odmenu, ktorá je naozaj pre všetkých spravodlivá, lebo BOH JE DOBRÝ! Amen.