detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Šalamúnov sen

...Hospodin sa ukázal Šalamúnovi vo sne, v noci. Boh mu riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! ...
...Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozpoznávať dobré od zlého,...
 
Prvá kniha Kráľov, 3. kapitola, verš 5 a 9
 
Šalamún si žiadal poslušné srdce a Pán Boh mu ho dal, dokonca dostal oveľa viac ... tak i my si najviac zo všetkého želajme mať srdiečko múdre, chápavé a poslušné, plné lásky a viery :)
 
Aby sme si zapamätali, čo sme si dnes rozprávali, na pamiatku sme si spravili brošničku - srdiečko technikou modrotlače.

modrotlač

1 | 2 | 3 >>