detské piesne nielen pre dospelých

Roman Dovala

Krčméryho 7, Badín
0905 75 76 72
dovala.roman@gmail.com

Sluha

Druhý príchod Pána Ježiša. Vážna téma, na ktorú nesmieme zabudnúť a nezabúdame. Možno jej celkom nerozumieme a možno ak o nej hovoríme deťom, môžu mať z toho strach, lebo Ten milý a milujúci Ježiš je zrazu SUDCA! Ale takto to je. Sme tí, ktorí veria, že Pán raz príde, aby súdil svet a každého človeka, živých aj mŕtvych. My sme povinní Ho vo viere čakať, byť pripravení na Jeho príchod. Ako by mali byť sluhovia pripravení na príchod svojho Pána, ktorý príde niekedy v noci a oni mu majú posluhovať, aby mu otvorili dvere, aby sa o neho postarali, aby svietila svieca. Nie je to ľahké, lebo sluhov zmôže únava, netrpezlivosť, ale pocit, že Pán príde niekedy neskôr a oni môžu spať. Ale, On príde znenazdania...nevieme kedy! Ak nás nájde bdieť, On sám nám bude posluhovať...tak koná dobrý Pán! Aj o tom je posledný súd! 
Majme bedrá opásané a sviece horiace! L 12, 35-37
 

...